بهشت دنیا و بهشت آخرت

حجت الاسلام سید احمد دارستانی

بیشتر

خدایا منو پاکم کن نه برای اینکه برم بهشت بگم اگه پاک بشم ممکنه یه کاری بکنم آقام ظهور بکنه خدایا منو ببخش نه برای اینکه ببخشی اهلیت بهشت پیدا می کنم چون اگه ببخشی دل امام زمانم شاد می شه
الهی مارو ببخش برای دل امام زمانمون
الهم عجل لولیک الفرجمطالب مرتبط