خدایا منو پاکم کن نه برای اینکه برم بهشت بگم اگه پاک بشم ممکنه یه کاری بکنم آقام ظهور بکنه خدایا منو ببخش نه برای اینکه ببخشی اهلیت بهشت پیدا می کنم چون اگه ببخشی دل امام زمانم شاد می شه
الهی مارو ببخش برای دل امام زمانمون
الهم عجل لولیک الفرجمطالب مرتبط

حکایت نماز و بازار الاغ فروش ها!
حکایت نماز و بازار الاغ فروش ها!

چهار شنبه, 01 اردیبهشت 1400

پخش
حکایت چایی ریز هیئت
حکایت چایی ریز هیئت

دو شنبه, 24 آذر 1399

پخش
چرا امیرالمومنین علی(ع) مظلوم شدن؟
چرا امیرالمومنین علی(ع) مظلوم شدن؟

چهار شنبه, 24 اردیبهشت 1399

پخش
روش خدا در جذب آدم ها
روش خدا در جذب آدم ها

دو شنبه, 08 شهریور 1400

پخش