ما دفتر عمر داریم این صفحه ی آخر عمر اگر خوب ورق خورد می گن عاقبت بخیر شد اگر بد ورق خورد می گن عاقبتش ختم به شر شد
خیلیا بد شروع کردند اما خوب تموم کردند
اینکه مادر پدرها نوک زبونشون این بود که پسرم دخترم عاقبت بخیر بشی بهترین دعا بودمطالب مرتبط

روش خدا در جذب آدم ها
روش خدا در جذب آدم ها

دو شنبه, 08 شهریور 1400

پخش
حکایت نماز و بازار الاغ فروش ها!
حکایت نماز و بازار الاغ فروش ها!

چهار شنبه, 01 اردیبهشت 1400

پخش
چرا امیرالمومنین علی(ع) مظلوم شدن؟
چرا امیرالمومنین علی(ع) مظلوم شدن؟

چهار شنبه, 24 اردیبهشت 1399

پخش
حکایت چایی ریز هیئت
حکایت چایی ریز هیئت

دو شنبه, 24 آذر 1399

پخش