جوان هایی که بد شروع کردنداما خوب تموم کردند!

حجت الاسلام سید احمد دارستانی

بیشتر

ما دفتر عمر داریم این صفحه ی آخر عمر اگر خوب ورق خورد می گن عاقبت بخیر شد اگر بد ورق خورد می گن عاقبتش ختم به شر شد
خیلیا بد شروع کردند اما خوب تموم کردند
اینکه مادر پدرها نوک زبونشون این بود که پسرم دخترم عاقبت بخیر بشی بهترین دعا بود



مطالب مرتبط

حکایت چایی ریز هیئت
حکایت چایی ریز هیئت

دو شنبه, 24 آذر 1399

پخش
کنترل نگاه به نامحرم
کنترل نگاه به نامحرم

سه شنبه, 20 آبان 1399

پخش
بغض برای امام حسین(ع)
بغض برای امام حسین(ع)

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش