جنگ نرم جنگ آبروست

استاد رائفی پور

بیشتر

شما یه جامعه ی اسلامی رو اگر بخواهی نابود کنی با جنگ نمی تونی! جنگ سخت ویژگیش همینه که اگر تلفات بدی باعث افتخاره اما جنگ نرم اینجوری نیست جنگ نرم جنگ آبروه
چقدر آماده اییم برای جنگ نرم؟
سخنرانی استاد رائفی پورمطالب مرتبط

دینداری در آخرالزمان
دینداری در آخرالزمان

چهار شنبه, 18 تیر 1399

پخش
عهد بستن با امام زمان عج
عهد بستن با امام زمان عج

شنبه, 20 شهریور 1400

پخش
ارتباط ویروس کرونا و آخرالزمان
ارتباط ویروس کرونا و آخرالزمان

دو شنبه, 19 اسفند 1398

پخش