در قرآن خیلی آیه است بعضی از آیه هاش صریحا درباره ی عاقبت بخیری است بعضی هاش به صورت ضمنی
سخنرانی آیت الله فاطمی نیامطالب مرتبط

حتی اگه ذکر نگی!
حتی اگه ذکر نگی!

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
اثر گناه و معصيت بر قلب انسان
اثر گناه و معصيت بر قلب انسان

سه شنبه, 26 اسفند 1399

پخش
عظمت پیامبر اکرم(ص)
عظمت پیامبر اکرم(ص)

سه شنبه, 04 آبان 1400

پخش