خونه هاتون رو نورانی کنید

استاد مهدی توکلی

بیشتر

پیامبر(ص)فرمودند با قرائت قرآن خانه هایتان را نورانی کنید
هر خانه ایی که قرآن در آن زیاد خوانده شود در آسمان ها می درخشد
سخنرانی حاج مهدی توکلیمطالب مرتبط