تو شب تولدت، همه دلها شاده

عبدالرضا هلالی

بیشتر

تو شب تولدت، همه دلها شاده

قبله ی حاجتمون، پنجره فولاده

از مدد حضرت سلطانه / که رهبرم اهل خراسانه

عوض شده نقشه ی این کشور / مشهد تو مرکز ایرانه

سلطان طوسی، شمس الشموسی، اومدم برا پا بوسی

واسه ی ایرونیا، کرمت محسوسه

بطلب ما رو شبه، زیارت مخصوصه

لیلی من دلم رو مجنون کن / نگاه به این بی سر و سامون کن

خسته ی راه زائرت، ما رو / یه قهوه ی حضرتی مهمون کن

سلطان طوسی، شمس الشموسی، اومدم برا پا بوسی

تو شلوغی حرم، دلم و گم کردم

برا حل مشکلم، نذر گندم کردم

صحن و سرای تو عجب غوغاست / یه زائر همیشگیت زهراست

سقا خونت شب به شب آقا جون / پر میشه با مشک عموت عباسمطالب مرتبط

به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش