ای سند نجات من، ولایت تو یا رضا
صحن تو و عتیق تو، کعبه و کربلا رضا

دلم بُوَد بیاد تو، مدینه الرضا رضا
زیارتت به دین ما، زیارت خدا رضا

من که کبوتر دلم،انس گرفته با رضا
میشنوم ز قدسیان،زمزمه رضا رضا

پنجره فولاد رضا،برات کربلا میده
هر کسی کربلا میره،از حرم رضا میرهمطالب مرتبط