حقوق حیوانات در اسلام

استاد رائفی پور

بیشتر

روایت داریم اگر حیوانی را بی دلیل آزار دهید ایمان در قلب آن شخص آب می شود
تو نمی تونی بی آنکه رحیم باشی بیای سر سفره ی رحمت خدا بشینی!
استاد رائفی پورمطالب مرتبط

دینداری در آخرالزمان
دینداری در آخرالزمان

چهار شنبه, 18 تیر 1399

پخش
عهد بستن با امام زمان عج
عهد بستن با امام زمان عج

شنبه, 20 شهریور 1400

پخش