بنده ی من تنهات گذاشتن!

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

خدا می فرماید بنده ی من تنهات گذاشتن نگران نباش منم انیس تو من خودم انیس توام چقدر خوبه خدا این حرفو به ما بزنه
مستحبه جنازه رو که در قبر گذاشتید پنج شش قدم که رفتین دوباره برگردید
آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

ریا کاری به چه قیمتی؟!
ریا کاری به چه قیمتی؟!

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
موش دزد
موش دزد

یک شنبه, 25 مهر 1400

پخش
تلنگری زیبا برای توبه واقعی
تلنگری زیبا برای توبه واقعی

یک شنبه, 20 مهر 1399

پخش
کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش