تو هستی نور قرآن/ امام اهل ایمان
گل موسی بن جعفر/ به جسم عالمی جان
دلم مجنونه/ همش می خونه/ خوش آمدی ای سلطان

حقیقت رحمت، شکوه عزت، بهار لطف و، عطا و رحمت
تمام عصمت، کلام عصمت، پیام عصمت، عیان به کلامت
عیان به وجودت، عیان به شهودت، عیان به قیام و، عیان به قعودت،
تویی رحمان و، تویی بخشنده، دلم از عشقت، شده آکنده
سلام عالم بر تو ای وجه ِ جانان، جمال حیّ منّان،
خوش آمدی ای سلطان
تو هستی نور قرآن/ امام اهل ایمان
گل موسی بن جعفر/ به جسم عالمی جان
دلم مجنونه/ همش می خونه/ خوش آمدی ای سلطان

تمامی ِ خلقت، به قدر و جلالت، فقیر کویت
دل هر عاشق، اسیر رویت، بُوَد محراب ِ، دل شیدای ِ،
مَلَک گیسویت، نماز ِ مهر و، وفا می گردد، اقامه مولا، به سمت و سویت
تو امّید هر، دل آگاهی، چراغ و چشم، رسول اللهی، تو وجه اللهی،
تو سیف اللهی، تو عین اللهی، علی هستی و، ولی اللهی
دهد اوصافت شمیم ِ شاه مردان،علی آن شیر یزدان
خوش آمدی ای سلطان
تو هستی نور قرآن/ امام اهل ایمان
گل موسی بن جعفر/ به جسم عالمی جان
دلم مجنونه/ همش می خونه/ خوش آمدی ای سلطان

همیشه نامت، روی لبهایم، بُوَد رُخسارت، مه ِ شبهایم
تو هستی یارم، تویی دلدارم، همیشه هرجا، به عالم گفتم، که من در دنیا،
وَ روز عقبی، رضا را دارم، تویی سالارم، تویی غمخوارم، ز جام ِ نور ِ،
ولایت مستم، تو شاهی و من، گدایت هستم
به حقّ نام ِ، علی و زهرا، رضا جان فردا، بگیر این دستم
که من هستم بی تو در محشر پریشان/ بُوَد عادتت احسان
خوش آمدی ای سلطان
تو هستی نور قرآن/ امام اهل ایمان
گل موسی بن جعفر/ به جسم عالمی جان
دلم مجنونه/ همش می خونه/ خوش آمدی ای سلطانمطالب مرتبط