اعمال خوبی که پاک می شوند

حجت الاسلام قرائتی

بیشتر

کسی بود که خیلی کار خیر انجام می داد اما هر کجا بیمارستان یا مدرسه ایی ساخت اسمش هم می نوشت...وقتی که مرد به خواب یکی از علما آمده بود و گفت هر کاری کردم پاک شده بود!
حجت الاسلام قرائتیمطالب مرتبط

چوب خدا صدا نداره!
چوب خدا صدا نداره!

شنبه, 03 اسفند 1398

پخش
دوربین مخفی
دوربین مخفی

جمعه, 10 بهمن 1399

پخش