مهدی رسولی

بیشتر

نور گنبد طلات، نورالله فی الظلمات
آب سقاخونته، برای ما آب حیات

ای خورشید نجات
نور عالمین
عالم به فدات
(می‌میرم برات۴)

بهشتمه صحن و سرات
بازم شدم نغمه‌سُرات
دخیل می‌بندم به عبای تو سر پل صراط

دیدم حرم و مبهوت شدم
مست نفس خوشبوت شدم
ضامنم شدی تو و من آهوت شدم

دار و ندارم، صبر و قرارم
به اسم زیبات قسم دوسِت دارم

نور گنبد طلات، نورالله فی الظلمات
آب سقاخونته، برای ما آب حیات

ای خورشید نجات
نور عالمین
عالم به فدات
(می‌میرم برات۴)

امام رضاجان سلام
امام ایران سلام
از همه‌جا میان میگن شاه خراسان سلام

ای آبروی انسان سلام
ای سلسله‌ی باران سلام
مولای جهان، ولی و سلطان سلام

تاج سر ما، بال و پر ما
دست به دامن شماست رهبر ما

نور گنبد طلات، نورالله فی الظلمات
آب سقاخونته، برای ما آب حیات

ای خورشید نجات
نور عالمین
عالم به فدات
(می‌میرم برات۴)

تو آسمون هشتمی
تنها امید مردمی
برادر بزرگی و عشق ملیکه‌ی قُمی

نوکرای تو از هر کجا
وقتی‌که میان مشهد آقا
از تو می‌گیرن یه برات کربلا

ای همه دینم، دارم می‌بینم
با لطف تو زائر اربعینممطالب مرتبط

...
تو دنیایی که صد رنگ هاست

چهار شنبه, 28 خرداد 1399

پخش
...
آمدُم که بُگُم گدا نِمِخی؟

چهار شنبه, 02 مرداد 1398

پخش
...
شد خطاب از خدا رو به پیغمبر

چهار شنبه, 15 مرداد 1399

پخش