عنایت امام رضا(ع)به پسرمهندس مسیحی...

حجت الاسلام مهدی دانشمند

بیشتر

حکایت یک مرد مسیحی که برای پروژه ایی به مشهد رفته بود و از زائرهای امام رضا(ع) سوال پرسیدکه چرا انقدر اینجا شلوغه؟!
عنایت امام رضا(ع)به پسرمهندس مسیحی...
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

 سکوت طلاست
سکوت طلاست

چهار شنبه, 13 اسفند 1399

پخش
قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
ما خدارو قایم کردیم!
ما خدارو قایم کردیم!

سه شنبه, 24 تیر 1399

پخش