حکایت یک مرد مسیحی که برای پروژه ایی به مشهد رفته بود و از زائرهای امام رضا(ع) سوال پرسیدکه چرا انقدر اینجا شلوغه؟!
عنایت امام رضا(ع)به پسرمهندس مسیحی...
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

حاج حسن تربت فروش
حاج حسن تربت فروش

چهار شنبه, 18 تیر 1399

پخش
قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
حرف مردم
حرف مردم

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش