عنایت امام رضا(ع)به پسرمهندس مسیحی...

حجت الاسلام مهدی دانشمند

بیشتر

حکایت یک مرد مسیحی که برای پروژه ایی به مشهد رفته بود و از زائرهای امام رضا(ع) سوال پرسیدکه چرا انقدر اینجا شلوغه؟!
عنایت امام رضا(ع)به پسرمهندس مسیحی...
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

فرق نگذارید بین بچه ها...‼️
فرق نگذارید بین بچه ها...‼️

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
می خوای دعات مستجاب بشه!
می خوای دعات مستجاب بشه!

یک شنبه, 18 آبان 1399

پخش