سه ساله دختر که کتک نداره

حاج سعیدحدادیان

بیشتر

سه ساله دختر كه كتك نداره اون كه قباله فدك نداره...
رضوان
سه ساله دختر كه كتك نداره
اون كه قباله فدك نداره
بچه دیگه سیلى زدن نداره
هلال ماه نیلى شدن نداره
جسم كوچیك لگد زدن نداره
گوش كوچیك پاره شدن نداره
موى پریشون كشیدن نداره
قد كوچولو خمیدن نداره
عترت طه تماشا نداره
خورشید عصمت كه حاشا نداره
زاده زهرا كه دیدن نداره
بچه یتیم كه خندیدن نداره
رقیه بودن‏كه نگاه نداره
یتیم شدن جرم و گناه نداره
بچه زدن تازیانه نمى‏خوادمطالب مرتبط

شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
دوباره بوی بهار اومد
دوباره بوی بهار اومد

شنبه, 29 آذر 1399

پخش