اگر میتراود زه لب ها علی
اگر نعره دارم سرو پا علی
ندارم دلم قبله الا علی
که دیدم خدارا با علی
خدا عالی است و اللاه علی
بگو بعد بسمه تعالی علی
اگر روزگاریس حالم بد است
اگر لحظه هایم پریشان شده است
گره ها سراغم اگر آمده است
اگر غم به امروز ما سصر زدستمطالب مرتبط

خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش