دینداری در آخرالزمان

استاد رائفی پور

بیشتر

داشتن زندگی دین مدار در دوران آخر الزمان مانند نگه داشتن آتش در دست است. زندگی درست در این زمان اگر چه سخت است اما پاداش بزرگی خواهد داشت. در راه رسیدن به حقیقت باید ثابت قدم بود و باید تحمل را بالا برد. دعا کردن برای هم و خیرخواهی برای یکدیگر می تواند بسیار به ما کمک کند.
استاد رائفی پورمطالب مرتبط

عهد بستن با امام زمان عج
عهد بستن با امام زمان عج

شنبه, 20 شهریور 1400

پخش
دعوت امام زمان(عج)
دعوت امام زمان(عج)

شنبه, 04 مرداد 1399

پخش
ارتباط ویروس کرونا و آخرالزمان
ارتباط ویروس کرونا و آخرالزمان

دو شنبه, 19 اسفند 1398

پخش