عاقبت شکستن دل پدر

حجت الاسلام سید احمد دارستانی

بیشتر

در شهر همدان جوانی بود که پنجشنبه های هر هفته به عیاشی میگذروند پدر که خیلی دلتنگ پسرش بود از پسر خواست تا همراهش برود گفت پسرم منم میبری من دلم تنگت میشه! میشه منم بیام؟ پسر که دید تیپش بده گفت بیا اما کسی نفهمه تو بابامی
حجت الاسلام دارستانیمطالب مرتبط