سلام ای نگاهت جواب سلام است رضا جان تو آقایی و من غلامت

حاج منصور ارضی

بیشتر

سلام ای نگاهت جواب سلام است رضا جان تو آقایی و من غلامت
دلم تحت فرمان نور وجودت همه تاروپودم شده تاروپودت
رضا جان رضا جان
چو نام شریف رضا را بگویم به پروردگارم تقرب به جویم
تویی سوز اهم تورا در پناهم بفرما به جان جوادت نگاهم
نگاهی که جان را به پایت رساند
شهیدم کند بر لقایت رساند
من آهوی سرگشته ی این دیارم
که باشد رضا صاحب اختیارممطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
اَللّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضانَ
اَللّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضانَ

یک شنبه, 15 فروردین 1400

پخش