خدا نکنه آدم کارش به جایی برسه بره سر قبر پدرش قدر باباهاتون رو بیشتر بدونید
بابای آدم تو کما باشه اما باشه!
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
حاج حسن تربت فروش
حاج حسن تربت فروش

چهار شنبه, 18 تیر 1399

پخش
حرف مردم
حرف مردم

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش