کوچیک بودم داشتم که می شکفتم

عبدالرضا هلالی

بیشتر

کوچیک بودم داشتم که می شکفتم
با بی زبونی یا حسین میگفتم
مادر من منو حسینی زاده
چیزی به جز نام تو یاد نداده
گریه میکرد واسه تو غصه میخورد
هر روز و شب منو به روضه میبرد
شش ماهگی پارچه ی سبز سرم کرد
کفن پوشون علی اصغرم کرد
حسین وای وای وای
شیر نمیداد تا که بشم گرسنه
منو میبرد به دست پا پرهنهمطالب مرتبط

صلح جهانی
صلح جهانی

شنبه, 07 فروردین 1400

پخش
به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش