ما معتقدیم خداوند مهربونه اما خودمون مهربون نیستیم
یوسف خدا را نشان داد که همه از بت پرستی دست کشیدند
نگذارید خدا قهرکنه اگر خدا نا امید بشه چه کنیم ما؟
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

حاج حسن تربت فروش
حاج حسن تربت فروش

چهار شنبه, 18 تیر 1399

پخش
داستان توبه مصطفی دیوونه
داستان توبه مصطفی دیوونه

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش