هیچ وقت پروردگار متعال خلف وعده نمی کند خدا می گه من بنده زیاد دارم اما شما یک خدا دارید
کلید یا الله به هر قفلی بخورد باز می شود اما استجابت پنج نوعه!
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

حاج حسن تربت فروش
حاج حسن تربت فروش

چهار شنبه, 18 تیر 1399

پخش
داستان توبه مصطفی دیوونه
داستان توبه مصطفی دیوونه

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
حرف مردم
حرف مردم

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش