دعا چه اثری در زندگی ما دارد

حجت الاسلام مهدی دانشمند

بیشتر

هیچ وقت پروردگار متعال خلف وعده نمی کند خدا می گه من بنده زیاد دارم اما شما یک خدا دارید
کلید یا الله به هر قفلی بخورد باز می شود اما استجابت پنج نوعه!
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

ما خدارو قایم کردیم!
ما خدارو قایم کردیم!

سه شنبه, 24 تیر 1399

پخش
ملاک ازدواج
ملاک ازدواج

چهار شنبه, 21 خرداد 1399

پخش
 سکوت طلاست
سکوت طلاست

چهار شنبه, 13 اسفند 1399

پخش
قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش