خیلی ها در زمان ما جز علما هستن خیلی از جوان های ما قرآن می خوانند غالبا می فهمند خیلی ها در مسائل فقهی عالمن گذشت اون زمانی که در کوچک ترین مساله مستحدثه مساله گو جواب بده الان همه کلیات حرام و حلال رو بلدن پس همه جز علما هستند
بنابرین دو چیز امام زمان بهتون توصیه می کنند
حجت الاسلام دانشمندمطالب مرتبط

قاسم جیگرکی
قاسم جیگرکی

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش
حاج حسن تربت فروش
حاج حسن تربت فروش

چهار شنبه, 18 تیر 1399

پخش
داستان توبه مصطفی دیوونه
داستان توبه مصطفی دیوونه

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
حرف مردم
حرف مردم

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش