زمانی که امام رضا(ع)به شهادت می رسند امام جواد(ع) کودک بودند در شهادت حضرت که همه در حال عزا داری و گریه بودند یک نفر بنام یونس ابن عبدالرحمان بلند شد ایشان از نزدیکان امام رضا(ع)بود گفت بسه چقدر گریه می کنید بر خیزید و فکری کنید در زمان بزرگ شدن این کودک چه کسی را جایگزین کنیم؟
ماجرای جالب به امامت رسیدن امام جواد (ع)
استاد رائفی پورمطالب مرتبط

ارتباط ویروس کرونا و آخرالزمان
ارتباط ویروس کرونا و آخرالزمان

دو شنبه, 19 اسفند 1398

پخش
چگونه گناه نکنیم؟
چگونه گناه نکنیم؟

دو شنبه, 30 فروردین 1400

پخش