حاج مهدی مختاری

بیشتر

من مسلمم ابن عقیلم
من قهرمانی بی بدیلم
سفیر دربار حسینم
آقا بود نور دو عینم
در کوفه من در شور و شینم
کوفه میا غریب زهرا۳

نامردمانی بی حیایند
بی غیرتند و بی وفایند
مولای من از تو گسستند
قلب مرا از کین شکستند
با حیله دستانم ببستند
کوفه میا غریب زهرا۳

اول همه پیمان ببستند
اما حسین بیعت شکستند
مردم بی اراده هستند
نامرد و مست باده هستند
بر کشتنت آماده هستند
کوفه میا غریب زهرا۳

گردیده ام غریب و تنها
افتاده ام در موج غم ها
عالم بداند با وفایم
فدایی راه خدایم
اول شهید کربلایم
کوفه میا غریب زهرا۳

کوفه میا هستی طاها
کوفه میا عزیز زهرا
گشتم ز زندگانی ام سیر
گویم حسین با آه شبگیر
آماده اند با تیر و شمشیر
کوفه میا غریب زهرا۳

ننگ دو عالم را خریدند
از تو حسین جان دل بریدند
کوفی حسین حیا ندارد
در سینه اش ولا ندارد
یک ذره هم وفا ندارد
کوفه میا غریب زهرا۳

بهر شهادت بی قرارم
جز تو حسین کسی ندارم
بنگر به حالم بی پناهم
بر تو بود مولی نگاهم
دارالعماره قتلگاهم
کوفه میا غریب زهرا۳

مولای من در شور و شینم
تنها به فکر زینبینم
نامردمان دل از تو کندند
آیی اگر راهت ببندند
بر اشک زینبت بخندند
کوفه میا غریب زهرا۳مطالب مرتبط

...
ناله وا جگر نزن اینقدر

شنبه, 28 تیر 1399

پخش
...
توی شهر غربت شدم زار و تنها

دو شنبه, 06 مرداد 1399

پخش