مهدی سلحشور

بیشتر

هلال نو سر زده زهرا عزاداره

محرم از راه اومد چشام چه میباره

دسته ها راه افتادن زائر یک شیش گوشن

بچه ها سقا میشن عاشقا مشکی پوشن

ای بی کفن پیرن سیاه میپوشم برات

ای تشنه لب بارون غم میریزم به پات

ارباب من جونم فدای این پرچمات

ارباب من ای بی کفن

****

مرحمت فاطمه است شال عزای من

پای علم میریزه اشک چشای من

هر کسی نذری داره باز چشاش دریا میشه

سینه زن بین روضه زائر آقا میشه

گِریَم گرفت با روضه غم حنجرت

سینه زدم با یک اشاره مادرت

تا که بشم فدای اشکای خواهرت

ارباب من ای بی کفن

****

میخوام توی روضه هات محرمی باشم

تو روضه ها محرم حضرت زهرا شم

روضه ها بر پا میشه کوچه ها غوغا میشه

بانی اشک چشما حضرت زهرا میشه

این ده شبه میشم عزا داره پیرهنت

کاش جون بدم برای زخمای رو تنت

ای پاره تن تو رو غریب گیر آوردنت

ارباب من ای بی کفنمطالب مرتبط

...
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
...
نمانده راهی برای مسلم

دو شنبه, 06 مرداد 1399

پخش
...
وصل الله علیک یا عشق

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش