تو این دنیا من تو رو دارم
بهت خیلی خیلی بدهکارم
بذار عالم همه بدونن من ، دوست دارم
دوست دارم دوست دارم
کمم اما عاشقت هستم
بهت خیلی خیلی وابسته ام
به غیر از تو من کیو دارم ،دوست دارم
دوست دارم، دوست دارم
منم عبد هستی تو شاه من
تویی آقا تنها پناه من
تویی عشقم جانم تویی یارم
دوست دارم، دوست دارممطالب مرتبط