حنیف طاهری

بیشتر

تموم زندگیمو پای ولایتش میزارم
یه ساقی رسیده چرا باهات پیمانه نیست
اگه تو کاهلی تقصیر صاحبخونه نیست
لطف خدا زیاده امشب شبه عزیز دل جواد
شکر خدا تو سینه عشق امام هادی دارممطالب مرتبط

...
محرم اومد

یک شنبه, 18 شهریور 1397

...
ای حضرت معشوق

شنبه, 11 مرداد 1399

پخش
...
ایران تحت فرامین علیست

یک شنبه, 23 تیر 1398

پخش