رب زدنی محبت الحسین
رب زدنی مودت الحسین
رب زدنی زیارت الحسین
حسین
کم مارو قبول کن کم مارو زیاد کن
نبودیم یه محرم سینه زنتو یاد کن
ای آقا
یه روزی میاد کهزی رخاکم
برا سینه زدن آقا هلاکم
یه روزی میاد دلم شکسته
بندای کفن دستمو بسته
امروز من اومدم آقا فردا تو بیا کنارم
جز ت. کسی و نمیخوام جز تو کسیو ندارممطالب مرتبط

رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش