چه کسانی موفق به توبه می شوند؟

حجت الاسلام فاطمی نیا

بیشتر

امام می فرماید که اگر کسی گناه می کند و ناراحت میشه تصمیم می گیرد که اون گناه را نکند اما پیش میاد و باز همون گناه رو میکنند حضرت می فرماید آخر آنها موفق به توبه می شوند
آیت الله فاطمی نیامطالب مرتبط