بی سر و سامان توام سائل احسان توام ثارا…

غریب کربلا… حسین… شهید نینوا حسین…

آقا دلم تنگ حرم شده لطفی کن ای سالار زینب

رسیده جان من
از غصّه بر لب

دلم خواهد شوم فدا به راه عشقت ای دلدار زینب

رسیده جان من
از غصّه بر لب

کعبه دلها یا حسین یوسف زهرا یا حسین
ثارا…

کرم کن توشه ام آقا پیِ شش گوشه ام
آقا

نوایی ده تا که شود نوای هستی من نینوایی

اَلا ای آنکه تو ارباب مایی

خواهم شوم در محضرت چو لاله پرپر و کرببلایی

به سوز ناله
ی خیر النسایی

نور منیری یا حسین أنت الأَمیری یا حسین ثارا…

برای نوکری آقا مرا کِی می بری آقا

خواهم تو را بینم در خون خود ای خامس آل نبوّت

عنایت کن به ما فیض شهادت

کرم نما یابن الزّهرا

ألا ای ساقی صهبای رحمت

بیایم یک شب جمعه زیارتمطالب مرتبط