پدرم تویی

محمد حسین پویانفر

بیشتر

اگرم عجل ندهد امان به محرمت برسان حسین
تو امان بده که به روضه ی تو بگیره این نفسم حسین
بسیاهیه علمت قسم به شلوغی حرمت قسم
تو همه کسم به خودت قسم نسپاریم به کسم حسین
نه چون می شفا نه چو زر جلا نه چو سگ وفا به تو کرده ام
تو کس منی تو بس منی همه شب دعا به تو کرده اممطالب مرتبط

عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش
جونم به فدات
جونم به فدات

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش