حسین جان

محمد حسین پویانفر

بیشتر

حسین جان به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم
کنار تن بی سرت کاسه ی آب گذاشتم ؛ واویلا
حسین جان تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه
خداحافظی کردی با زینبت زیر نیزه ؛ واویلا
صدا می زدم مادرت رو یا مظلوم
نشون می دادم حنجرت رو یا مظلوم
صدا می زدم مادرت رو ای بیکس
به دامن بگیره سرت رو یا مظلوم
حسین جان حسین جان
به صحرا سپردم که با خاک بپوشونه داداش تنت رو
بمیرم که بردن جلو چشم من پیرهنت رو ؛ واویلا
تا حالا از این خونواده زنی رو نبردن اسارت
الهی می مردم نمی دیدم اونقدر جسارت ؛ واویلا
به آتیش کشیدن حرم رو یا مظلوم
نبودی شکستن سرم رو یا مظلوم
ندیدی چشای ترم رو با غیرت
شلوغی دور و برم رو یا مظلوم
حسین جان حسین جانمطالب مرتبط

جونم به فدات
جونم به فدات

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دریای تشنه
دریای تشنه

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش