عشق بی تکراری

محمد حسین پویانفر

بیشتر

عشق بی تکراری عزت بی پایان
از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان
سلام ای تشنه ی فرات
سلام ای چشمه ی حیات
سلام ای کشتی نجات
شد نام تو بر سینه حک یا لیتنا کنا معک
آه از آخرالزمان
آقا کمک
حسینا و ما نسیت حسینامطالب مرتبط

عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش
جونم به فدات
جونم به فدات

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش