جونم به فدات

محمد حسین پویانفر

بیشتر

همه دنیا رو نمیدم به یه لحظه حرمت آقا

گره خورده این دل من به پرای علمت آقا

منو به محرّم رسوندی ازت ممنونم

نه محرّم تموم سال برات گریونم

به اباالفضل که تا زنده م به پات می مونم

ای آب حیات ؛ عالی درجات

کشتی نجات ارباب جونم به فدات

جونم به فدات ارباب

به خدا سر شد تموم شب و روزم به هوای تو

می دونم محتاجم آقا همه عمرم به دعای تو

ای آب حیات ؛ عالی درجات
کشتی نجات ارباب جونم به فدات
جونم به فدات اربابمطالب مرتبط

دریای تشنه
دریای تشنه

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش