پروانه های پر شکسته
دل ها همه در خون نشسته
دست بریده پای خسته
ببین چه شور و غوغایی
ندیده غیر زیبایی
ای آسمان چرا گرفتی
راه دل مرا گرفتی
گویا توام عزا گرفتی
ببین چه شور و غوغایی
که زینب است و تنهایی
ای دریای تشنه جان داده بگو
چه کنم بی تو به درد اسیری
ای خورشید بر خاک افتاده بگو
چه کنم با شب سرد اسیری
ای سرو خونینه آزاده بگو
با منه خسته چه کرده اسیری

مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش