بغض برای امام حسین(ع)

حجت الاسلام سید احمد دارستانی

بیشتر

امام صادق(ع)شخصی را که نمی توانست برود کربلا اما به یاد امام حسین(ع)حتی سر سفره اش بود سه تا بشارت دادند
1 ملک لموت از مادر مهربانتر جانتو می گیره
2 وقتی داری جان میدی ما چهارده معصوم رو میبینی
3 وقتی ما رو میبینی در بستر دلت شاد می شه و تا حوض کوثردر بهشت این شادی همراهته
حجت الاسلام دارستانی



مطالب مرتبط