امام صادق(ع)شخصی را که نمی توانست برود کربلا اما به یاد امام حسین(ع)حتی سر سفره اش بود سه تا بشارت دادند
1 ملک لموت از مادر مهربانتر جانتو می گیره
2 وقتی داری جان میدی ما چهارده معصوم رو میبینی
3 وقتی ما رو میبینی در بستر دلت شاد می شه و تا حوض کوثردر بهشت این شادی همراهته
حجت الاسلام دارستانیمطالب مرتبط

حکایت نماز و بازار الاغ فروش ها!
حکایت نماز و بازار الاغ فروش ها!

چهار شنبه, 01 اردیبهشت 1400

پخش
حکایت چایی ریز هیئت
حکایت چایی ریز هیئت

دو شنبه, 24 آذر 1399

پخش
روش خدا در جذب آدم ها
روش خدا در جذب آدم ها

دو شنبه, 08 شهریور 1400

پخش
کنترل نگاه به نامحرم
کنترل نگاه به نامحرم

سه شنبه, 20 آبان 1399

پخش