رفیق روزگار بی کسیم امام حسین

کربلایی مهدی رعنایی

بیشتر

رفیق روزگار بی کسیم امام حسین
فقط به داد من تو میرسی امام حسین
تو هیچ شرایطی رها نکردی دستمو
همیشه دادی حاجت دل شکستمو
فقط تویی
تویی دلیل گریه زاریام
فقط تویی
تویی قرار بی قراریاممطالب مرتبط

سلطان رضا جانِ
سلطان رضا جانِ

چهار شنبه, 29 اردیبهشت 1400

پخش
 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش
منو میشناسه کوفه
منو میشناسه کوفه

چهار شنبه, 12 مرداد 1401

پخش
 هرشب باید مجنونت شم
هرشب باید مجنونت شم

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش