من اصلا اومدم برات مریض بشم
تا تو قلب مادرت عزیزبشم
سردم نکی...
تردم نکنی...
بده که نوکرت بمیره و شهید نشه
بده که پیش تو موی سرم سپید نشهمطالب مرتبط

خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
مدح
مدح

یک شنبه, 15 تیر 1399

پخش
بابا ای لعنت به شامی ها
بابا ای لعنت به شامی ها

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش