هوای حسینیه بی امان کرده

حاج حسین خلجی

بیشتر

هوای حسینیه بی امان کرده
که چند سال مرا بیشتر جوان کرده
نفس که می کشم انگار بوی کرببلاست
هوای صحن ابالفضل مستمان کرده
حسین حسینمطالب مرتبط