یا حسین (ع) غریب مادر

حاج حسین خلجی

بیشتر

یا حسین (ع) غریب مادر
تویی ارباب دل من
یه گوشه چشم تو بسه برا حل مشکل من
تموم مردم دنیا مارو میخونن دیونه
آره ما دیونه هستیم بی خیال این زمونهمطالب مرتبط