آقام آقام

عبدالرضا هلالی

بیشتر

آقام آقام آقام آقام آقام
آقام آقام آقام آقام آقام
صورتم رو به کربلا میکنم
از ته دل تو رو صدا میکنم
نمازم رو به گنبدو حرمو پیکر بی سر اقتدا میکنم
آقام آقام آقام آقام آقام
آقام آقام آقام آقام آقام
دیگه عقلی از عشقه تو ندارم
به کجا از غمه تو رو بیارم
یه روزی دیوونت میشم به خدا
سر به صحرا ی کربلا می ذارم
حسین حسین حسین حسین حسین
آقام آقام آقام آقام آقام
آقام آقام آقام آقام آقام
من که جز تو که هیچ کس رو ندارم
خودمو پای گنبدت میارم
سرمو روی نیزه ای میذارم
توی صحنه قشنگ تو میکارممطالب مرتبط

به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
صلح جهانی
صلح جهانی

شنبه, 07 فروردین 1400

پخش