شب های دلتنگی | دارالشفا | حاج سید مهدی میرداماد

سید مهدی میرداماد

بیشتر

مثل همیشه هوامو داشتی
مثل همیشه نگاهم کردی
مثل همیشه پناهم دادی
رو به راهم کردی
نوکر جز در خونه یتو
جای دیگه حظ نمیکنه
هیچی مثل گریه واسه تو
حالمو روعوض نمیکنه
نور خدا حسین دارالشفا حسین
عمری دارم میگم لبیک یا حسین
نور خدا حسین دارالشفا حسین
عمری دارم میگم لبیک یا حسین
مثل همیشه گداتو میخوای
مثل همیشه دعاتو میخوام
مثل همیشه قنوت میگیرم
کربلاتو میخوام
وقتی دل میگه نگرونم
وقتی دل توی تاب و تب
میگم که خدارو چه دیدی
انشالله آقا میطلبه
دلداره حسرت شش گوشه دیدنو
با دوری از حرم تنبیه نکن منومطالب مرتبط

از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
خاک به سره خاک
خاک به سره خاک

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش