مثل همیشه هوامو داشتی
مثل همیشه نگاهم کردی
مثل همیشه پناهم دادی
رو به راهم کردی
نوکر جز در خونه یتو
جای دیگه حظ نمیکنه
هیچی مثل گریه واسه تو
حالمو روعوض نمیکنه
نور خدا حسین دارالشفا حسین
عمری دارم میگم لبیک یا حسین
نور خدا حسین دارالشفا حسین
عمری دارم میگم لبیک یا حسین
مثل همیشه گداتو میخوای
مثل همیشه دعاتو میخوام
مثل همیشه قنوت میگیرم
کربلاتو میخوام
وقتی دل میگه نگرونم
وقتی دل توی تاب و تب
میگم که خدارو چه دیدی
انشالله آقا میطلبه
دلداره حسرت شش گوشه دیدنو
با دوری از حرم تنبیه نکن منومطالب مرتبط

ضرر کردم
ضرر کردم

جمعه, 14 مرداد 1401

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
قربان آن دل
قربان آن دل

جمعه, 04 شهریور 1401

پخش