چقدر گریه تو گلومه

محسن عراقی

بیشتر

چقدر گریه تو گلومه
حرفام همیشه ناتمومه
میرم دوباره برمی گردم
خدافظی با تو حرومه
فقط سکوت می کنم
سکوتی که پر از صداسمطالب مرتبط

رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش