امون از اين شباي دلتنگي
حرم حرم هواي دلتنگي
بگو چيه دواي دلتنگي
دلم گرفته
خودت دلم رو بردي دل بستم
همش تو فكر كربلا هستم
خدا ميدونه كه چقد خستم
دلم گرفته

دلم گرفته

بخر ازم غم محرم رو
زياد حساب بكن همين كم رو
ميشينم و با گريه پرچم رو
همش ميبينم
ببين شكسته اين پرو بال و
بذار رها بشم از اين حال و
عكساي اربعين پارسال و
همش ميبينم
_هميشه گفتم اي كس و كارم
همه مي رن فقط تورو دارم
كبوتر ِ دلم رو ميسپارم
به گنبد تو
سلام من به خيمگاه تو
به روي ماهِ بي گناه تو
به خاك سرخ قتلگاه تو
حسين ِ مظلوم
سلام من به كام عطشانت
به شام تيره ي غريبانت
به اون لب و نواي قرآنت
حسين ِ مظلوممطالب مرتبط

صلوات خاصه امام رضا(ع)
صلوات خاصه امام رضا(ع)

چهار شنبه, 25 تیر 1399

دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین

یک شنبه, 09 مرداد 1401

پخش
ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش