شب های دلتنگی | دلتنگی | حاج حسین خلجی

حاج حسین خلجی

بیشتر

امون از اين شباي دلتنگي
حرم حرم هواي دلتنگي
بگو چيه دواي دلتنگي
دلم گرفته
خودت دلم رو بردي دل بستم
همش تو فكر كربلا هستم
خدا ميدونه كه چقد خستم
دلم گرفته

دلم گرفته

بخر ازم غم محرم رو
زياد حساب بكن همين كم رو
ميشينم و با گريه پرچم رو
همش ميبينم
ببين شكسته اين پرو بال و
بذار رها بشم از اين حال و
عكساي اربعين پارسال و
همش ميبينم
_هميشه گفتم اي كس و كارم
همه مي رن فقط تورو دارم
كبوتر ِ دلم رو ميسپارم
به گنبد تو
سلام من به خيمگاه تو
به روي ماهِ بي گناه تو
به خاك سرخ قتلگاه تو
حسين ِ مظلوم
سلام من به كام عطشانت
به شام تيره ي غريبانت
به اون لب و نواي قرآنت
حسين ِ مظلوممطالب مرتبط