زیارت چیست

مهدی رسولی

بیشتر

زیارت چیست...
زیارت چون همین دلشوره ها ی قبل مشایق
زیارت جز تمنای دعای مرد همسایه
زیارت جز همه دلواپسی های بلا تکلیف در هییت در خانه
چیزی نیست
زیارت چیست جز این دل سپردن هامطالب مرتبط