بارها گفته ام و ميگويم...

حیدر خمسه

بیشتر

بارها گفته ام و ميگويم
دله من دست حسن افتاده
وسط قاب دو چشمان ترم
عکس یک منظره پیداست بیع
نیمه شب ها به نیابت ز حسین
دل من زائر یکجاست بقیعمطالب مرتبط

یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست
یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست

دو شنبه, 16 تیر 1399

پخش
لنگون لنگون اومد تو حرم
لنگون لنگون اومد تو حرم

چهار شنبه, 17 شهریور 1400

پخش