بعدِ هزار و چند سال تازگی داره داغت

سید رضا نریمانی

بیشتر

بعدِ هزار و چند سال تازگی داره داغت
روشن نور عشقت توی قلب عشاقت
بین همه ی مردم پر شده ذکر خیمه
ما به تو دل بستیم با قصه ی ظهیرت
منو ببخش خوب میدونم که خیلی بی وفا بودم
اگه دعای تو نبود معلوم نبود کجا بودم
کاش منم مثل ظهیر خالص و بی ریا بودممطالب مرتبط

سرمستی دل گذشت از حد
سرمستی دل گذشت از حد

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
تو پناهمی
تو پناهمی

جمعه, 21 خرداد 1400

پخش
نفس نفس زدنم را حسین می بیند
نفس نفس زدنم را حسین می بیند

یک شنبه, 09 تیر 1398

پخش