به دنبال فهم و ترقی باشیم،نه فقط ثواب

حجت الاسلام فاطمی نیا

بیشتر

به دنبال فهم و ترقی باشیم،نه فقط ثواب
ثواب سرجاش اما تو یه فکر دیگر هم بکن یه چیزی بگیر!
آیت الله فاطمی نیامطالب مرتبط